אורחי כבוד

נטליה אפשטיין

נטליה אפשטיין

מוסיקולוגית, מנהלת פדגוגית ומוסיקלית של האקדמיה למוסיקה עולמית וכליזמר בקלן (גרמניה).